Powiat buski - Ruiny

Zamek w Stopnicy – zamek królewski wzniesiony w Stopnicy około 1350 roku przez króla Kazimierza Wielkiego w zachodniej części dawnego miasta. Pełnił on funkcję stacji królewskiej przy drodze z Krakowa do Sandomierza oraz ośrodka okolicznych dóbr.
Synagoga w Nowym Korczynie – synagoga znajdująca się w Nowym Korczynie przy obecnej ulicy Zamkowej.
Dwór w Szańcu – murowany dwór z lat 1580-1609 położony w miejscowości Szaniec w powiecie buskim w województwie świętokrzyskim w Polsce. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego.
Zabytkowy zbór ariański – murowany obiekt z przeł. XVI/XVII w., obecnie budynek gospodarczy przy domu nr 26 w Pęczelicach w powiecie buskim w województwie świętokrzyskim w Polsce. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego.