Powiat brzeski - Rozrywka

Zamek w Dębnie – późnogotycka budowla wzniesiona w latach 1470-1480 przez kanclerza wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego Jakuba z Dębna.
Dwór w Dołędze – drewniana siedziba wiejska w miejscowości Dołęga wzniesiona w połowie XIX wieku. Posiada typowe cechy dworu polskiego, jest zbudowany na planie podkowy. Związany z powstaniem styczniowym, oraz operacjami Most II i Most III z czasów II wojny światowej.