Pałac w Osuchowie

0

Zespół pałacowo-parkowy w Osuchowie – pałac w stylu neoklasycystycznym wraz z otaczającym go około 20-hektarowym parkiem, położony we wsi Osuchów w gminie Mszczonów w województwie mazowieckim. W parku znajdują się okazy pomnikowych dębów, lip, modrzewi, platanów, jaworów i wiązów (zob. niżej) oraz kompleks stawów z przyległymi do niego terenami zabytkowymi.

Czytaj dalej

Zespół pałacowo-parkowy w Osuchowie – pałac w stylu neoklasycystycznym wraz z otaczającym go około 20-hektarowym parkiem, położony we wsi Osuchów w gminie Mszczonów w województwie mazowieckim. W parku znajdują się okazy pomnikowych dębów, lip, modrzewi, platanów, jaworów i wiązów (zob. niżej) oraz kompleks stawów z przyległymi do niego terenami zabytkowymi.

Historia obiektu

Pałac został zbudowany w połowie XIX wieku przez Feliksa Wołowskiego w miejsce zakupionego przez niego dawnego drewnianego dworu rodziny Radziejowskich. Mniej więcej w tym samym czasie posadzone zostały lipy wzdłuż drogi dojazdowej do pałacu, tworzące dziś zabytkową aleję lipową wpisaną na listę pomników przyrody.

W latach 1893-1899 właścicielką posiadłości była córka Feliksa, Jadwiga Aleksandra Jasieńska. Około 1899 roku cały majątek wraz z przyległymi terenami wsi Osuchów zakupił Michał Tyszkiewicz jako posag dla swojej córki Joanny Janiny, żony Edwarda Broëla-Platera (członka hrabiowskiego rodu Platerów, z którego wywodziła się też m. in. Emilia Plater). Po śmierci Joanny w 1928 roku, pałac stał się własnością Izebeli Platerówny i pozostał w jej rękach aż do konfiskaty w 1944 roku, kiedy to przeszedł na własność Skarbu Państwa. Mieściły się tutaj kolejno: szkoła podstawowa, urząd pocztowy i mieszkania prywatne. W 1982 roku mocno już zaniedbany zespół pałacowo-parkowy został decyzją Ministra Kultury i Sztuki oddany do odbudowy i przekazany do użytkowania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na ograniczenia finansowe prace nad odrestaurowaniem parku i remont pałacu wraz ze zrujnowanymi budynkami stajni i kuchni potrwały 10 lat.

Dzisiejsze zastosowanie

Mieszczący się tu dziś Centralny Ośrodek Szkoleniowy ZUS-u dysponuje 120 miejscami noclegowymi, bazą dydaktyczną oraz zapleczem gastronomicznym. Prowadzone są w nim szkolenia pracowników, narady, konferencje. Dodatkowo pracownicy Zakładu i członkowie ich rodzin mają możliwość spędzania tu weekendów i korzystania z bazy kulturalno-oświatowej i sportowo- rekreacyjnej.

Pomniki przyrody na terenie obiektu

Niektóre rosnące tu drzewa wpisane są na listę pomników przyrody, zaliczają się do nich między innymi:

 • dąb szypułkowy - obwód 700 cm
 • dąb szypułkowy - obwód 525 cm
 • dąb szypułkowy - obwód 450 cm
 • dąb szypułkowy - obwód 375 cm
 • dąb szypułkowy - obwód 365 cm
 • jesion wyniosły - obwód 410 cm
 • jesion wyniosły - obwód 355 cm
 • lipa drobnolistna - obwód 530 cm
 • lipa drobnolistna - obwód 395 cm
 • platan klonolistny - obwód 470 cm
 • wiąz szypułkowy - obwód 600 cm

Nagrody i wyróżnienia

W 1995 roku zespół pałacowo-parkowy otrzymał wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki, a Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przyznano nagrodę pierwszego stopnia w konkursie Najlepszy użytkownik obiektu zabytkowego w latach 1993-94. W roku 1998 obiekt został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki srebrnym medalem za Ochronę zabytkowych założeń ogrodowych.


Pałac w Osuchowie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.