Pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu

0

Warszawski Pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu w Warszawie znajduje się przy placu Bankowym 3/5.

Pałac został zbudowany w 1825 w stylu klasycystycznym dla Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. W latach 1829-1831 pracował w nim Juliusz Słowacki jako aplikant Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu. Przed gmachem pałacu wojsko rosyjskie w czasie powstania styczniowego rozstrzelało 30 września 1863 roku żandarma narodowego Jozafata Kosińskiego.

Pałac został zniszczony przez niemieckie bomby w 1939 roku. Odbudowano go po wojnie.

Obecnie mieści się w nim siedziba Prezydenta Warszawy i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
Nazwa oficjalna: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy