Pałac Kietliczów

0

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, muzeum archeologiczne w Świdnicy koło Zielonej Góry. Jej siedzibę stanowi wzniesiony w 1602 r. renesansowy dwór zaprojektowany przez włoskiego architekta Alberta Antonio z Urbino, a należący wcześniej do niemieckiej rodziny Kietliczów (von Kittlitz).

Muzeum dokumentuje ciągłość osadnictwa słowiańskiego na ziemiach nadodrzańskich oraz pradzieje i historię regionu do czasów nowożytnych. Większość prezentowanych zabytków archeologicznych pochodzi z własnych badań wykopaliskowych muzeum.

Wystawy stałe prezentują następującą tematykę:

  • Obrona granicy zachodniej Państwa Polskiego za panowania Piastów;
  • Gospodarka ludności w średniowieczu na Środkowym Nadodrzu;
  • Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu;
  • Wicina - gród metalurgów sprzed 2500 lat.

Zaś wystawy czasowe dokumentują najnowsze znaleziska archeologiczne.

Pałac Kietliczów - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.