Opolskie - Fabryki

Będąca obecnie w ruinie stara stolarnia, gdyż do przełomu lat 80-90 była to stolarnia należąca do Chorzowskiego Przedsiębiorstwa Materiałów Budowlanych była uprzednio do końca II wojny światowej papiernią lub raczej zakładem produkującym celulozę...Obecnie na temat samej papierni zachowało się bardzo
Opole, Marka z Jemielnicy 2
Tułowice, Generała Karola Świerczewskiego 2