Muzeum w Rybniku

0

Muzeum w Rybniku powołało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku 29 kwietnia 1970 r. Muzeum jest spadkobiercą społecznych Zbiorów Muzealnych Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (pierwsza ekspozycja pokazana w 1957 r.).

Czytaj dalej

Muzeum w Rybniku powołało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku 29 kwietnia 1970 r. Muzeum jest spadkobiercą społecznych Zbiorów Muzealnych Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (pierwsza ekspozycja pokazana w 1957 r.).

Działy

 • Dział Historii i Kultury Regionu gromadzi zbiory z zakresu historii (z uwzględnieniem historii przemysłów), etnografii i sztuki ziemi rybnickiej od czasów najdawniejszych do współczesności w grupach:
  • sztuki – profesjonalnej i nieprofesjonalnej;
  • etnografii – z zakresu kultury ludowej i miejskiej Rybnika i okolicy;
  • historii górnictwa – rozwój przemysłów ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego;
  • historii – historia miasta Rybnika i miejscowości sąsiadujących;
 • Dział Historii Rzemiosła gromadzi zbiory z zakresu rzemiosła wiejskiego, cechowego i wędrownego od czasów najdawniejszych do współczesności z terenu Górnego Śląska i Zagłębia w grupach:
  • techniczna – narzędzia i urządzenia stanowiące wyposażenie warsztatów rzemieślniczych, wyroby rzemieślnicze;
  • historyczna – archiwalia dotyczące działalności organizacji rzemieślniczych (cechy, spółdzielnie, związki) jak i dotyczących indywidualnych rzemieślników, literatura fachowa i artefakty cechowe (pieczęcie, skrzynie);
  • artystyczna – obiekty noszące znamiona wyrobów artystycznych a także produkty przemysłu precyzyjnego (zegarki kieszonkowe);
 • Dział Dokumentacji, Edukacji i Promocji prowadzi dokumentację działalności Muzeum, działalność edukacyjną, promocyjną i wydawniczą
 • Biblioteka gromadzi literaturę naukową z dziedzin reprezentowanych w Muzeum, zwłaszcza z zakresu historii i kultury Górnego Śląska (ok. 6000 woluminów)

Ekspozycje

Wystawy stałe:

 • „Rybnik nasze miasto”
 • „Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do 1939 r.”
 • „Wyrobisko górnicze”

Działalność

Działalność naukowa koncentruje się wokół badań nad problematyką regionalną, historią rzemiosł, opracowaniem zbiorów, współpracą z instytucjami naukowymi, opracowywaniem scenariuszy i katalogów wystaw oraz organizacją konferencji naukowych.

Ważniejsze imprezy (cykliczne):

 • Noc Muzeów
 • Koncerty: „Muzyka na Ratuszu"
 • Wykłady: „Pomiędzy przeszłością a historią"

Wydawnictwa:

 • „Zeszyty Rybnickie”

Muzeum w Rybniku - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.