Mazowieckie - Dzwonnice

Dzwon Pokoju w Warszawie – dzwon podarowany w 1989 roku miastu stołecznemu Warszawa przez japońskie miasta Hiroszima i Nagasaki, zniszczone w wyniku wybuchu bomb atomowych.