Małopolskie - Szpitale

Budynek dawnego szpitala – obiekt znajdujący się na zachodnim stoku wzgórza wawelskiego pod numerem 9.
Kraków, Szpitalna 21
Dom pod Krzyżem – zabytkowy budynek przy ulicy Szpitalnej 21 w Krakowie. Mieści się w nim Muzeum Teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego, będące oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Muzeum prezentuje stałą wystawę Dzieje teatru krakowskiego oraz wystawy czasowe w tzw. Galerii Teatralnej.
Kraków, Trynitarska 11
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego – szpital specjalistyczny w Krakowie mieszczący się przy ul. Trynitarskiej 11.
Szpital Ubogich Parafii Mariackiej – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie na Starym Mieście przy ul. Siennej 16 na rogu ul. św. Krzyża 2. Jest to 1-piętrowy, 3-skrzydłowy budynek z barokową fasadą. Na jego narożniku znajduje się figura św. Rocha a w podworcu pomnik Kraka.
Szpital Świętego Ducha w Bieczu – biecki szpital z XIV w., najstarszy zachowany szpital w Polsce.