Malbork - Wieże

Brama Garncarska (Elbląska, Św. Ducha) – zabytkowa brama miejska w Malborku, zbudowana w XIV wieku. Od 1962 widnieje w rejestrze zabytków.
Malbork, pl. Słowiański 15
Wodociągowa wieża ciśnień w Malborku – zabytkowa, neogotycka wieża ciśnień w Malborku. Wybudowana z cegły w 1905 roku w czasie założenia miejskich wodociągów. Od 1994 widnieje w rejestrze zabytków.
Brama Mariacka (Sztumska, Przewozowa) – zabytkowa brama miejska w Malborku, zbudowana w XIV wieku. Od 1948 widnieje w rejestrze zabytków.