Łódzkie - Szpitale

Łódź, Żeromskiego 113
Telefon: +48 42 6393424
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in.
Łódź, Łagiewnicka 34/36
Szpital imienia dr Heleny Wolf – zabytkowy budynek położony przy ulicy Łagiewnickiej w Łodzi.