Koszalin - Zamki

Zamek Książąt Pomorskich w Koszalinie – nieistniejący współcześnie zamek nad Dzierżęcinką w Koszalinie.