Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

0

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Dziembowie – parafia rzymskokatolicka w Dziembowie, w dekanacie Wysoka, w diecezji bydgoskiej.

Czytaj dalej

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Dziembowie – parafia rzymskokatolicka w Dziembowie, w dekanacie Wysoka, w diecezji bydgoskiej.

Historia

Data założenia wsi Dziembowo nie jest znana. Wieś istniała już od pierwszej połowy XVI wieku i należała do rodziny Dziembowskich. W roku 1645, Agnieszka z Potulickich ufundowała kościół drewniany pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie. Do parafii w Morzewie należały wsie: Dziembowo, Krzewina, Byszki.

W 1820 roku hrabia Augustyn Grabowski wraz z parafianami ufundował murowany kościół w Morzewie na miejsce starego. W starych aktach wizytacyjnych biskupów parafii Morzewo z XVIII wieku, istnieje zapis i wsi Dziembowo i istniejącym tam pałacu, w którym znajduje się kaplica w dostępnym miejscu

W latach 50.XIX w. nowymi właścicielami Dziembowa została rodzina niemiecka von Klitzingowie. W 1873 roku Lebrecht von Klitzing wybudował dla swojej rodziny oraz nielicznej gminy luterańskiej kościół z strzelistą wieżą (ok. 30 m wys.) Kościół zbudowany został z kamienia ciosanego i cegły w stylu neogotyckim. W miejscowym parku znajdował się cmentarz ewangelicki.

Po II wojnie światowej staraniem księdza i tutejszych mieszkańców, kościół w Dziembowie przyznano parafii Morzewo, jako kościół pomocniczy. W tym czasie administratorem parafii był ksiądz Czesław Pałkowski (1946-1949). Po jego śmierci został mianowany proboszczem ks. Jan Rybka (1949-1980).

Ksiądz prymas Stefan Wyszyński, w dniu 10 grudnia 1962 r. mianował pierwszym proboszczem samodzielnej parafii pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dziembowie, ks. Józefa Mechę. Do parafii należały wioski Dziembowo i Dziembówko.Obecnie proboszczem jest ks. Andrzej Skwarczek.

W kruchcie kościoła umieszczona jest tablica marmurowa, ze spisem poległych, pochodząca ze zniszczonego pomnika ufundowanego przez mieszkańców wsi ofiarom I wojny światowej.

Wygląd kościoła obecnie

Kościół w Dziembowie nie posiada zabytkowego wystroju. Mocno spróchniała ambona i chrzcielnica zostały usunięte podczas kapitalnego remontu kościoła w 2005 r. Chrzcielnicę i ołtarze wykonał w 1975 roku ludowy rzeźbiarz Antoni Gładych z Morzewa . Na uwagę zasługuje witraż przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego datowanego na koniec XIX wieku. Monstrancję gotycką ofiarowali Leopold i Teresa Reichert.

W 2003 r. dzięki wsparciu wielu Parafian zainstalowano na wieży kościelnej dzwony elektroniczne. Uporządkowano teren wokół kościoła i przeprowadzono remont kapitalny kościoła.

Dekretem z dnia 13.XI 1992 roku ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, dekanat białośliwski został podzielony na dekanaty wyrzyski i wysocki. Dziembowo należy obecnie do dekanatu Wysoka.

Z dniem 25.III 2004 roku, papież Jan Paweł II realizując założenia bulli Totus Tuus Poloniae, utworzył nową Diecezję Bydgoską. Ordynariuszem Diecezji Bydgoskiej został Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Tyrawa.

Patronami Diecezji Bydgoskiej są: Matka Boża Pięknej Miłości i błogosławiony Michał Kozal. Diecezja Bydgoska została włączona do Metropolii gnieźnieńskiej.


Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.