Kościół św. Anny

0

Kościół pw. Świętej Anny – rzymskokatolicki kościół wybudowany został w 1890 roku jako kościół parafii św. Stanisława BM na terenie wsi Lubiel Nowy. Świątynia jest jednym z pięciu na terenie Mazowsza zachowanych kościołów transeptowych. Prezbiterium tego kościoła leży po stronie zachodniej budynku, odwrotnie niż w przypadku większości innych kościołów.

Czytaj dalej

Kościół pw. Świętej Anny – rzymskokatolicki kościół wybudowany został w 1890 roku jako kościół parafii św. Stanisława BM na terenie wsi Lubiel Nowy. Świątynia jest jednym z pięciu na terenie Mazowsza zachowanych kościołów transeptowych. Prezbiterium tego kościoła leży po stronie zachodniej budynku, odwrotnie niż w przypadku większości innych kościołów.

Historia

Poprzednie świątynie w tym miejscu

1547 r. - 24 maja, król Zygmunt I Stary wydaje przywilej na budowę kościoła parafialnego 1547 r. - 9 września parafię w Lubielu, pw. św. Stanisława biskupa, eryguje biskup płocki Andrzej Noskowski po 1547 r. budowa pierwszej, drewnianiej, świątyni 1775 r. - 17 lipca, pożar kościoła 1776-1777 - Budowa nowego kościoła

Obecny budynek kościoła

1890 r. - Budowa obecnej świątyni. 1996 r. - Początek remontu świątyni i dzwonnicy, przeprowadzonego w kolejnych latach pod kierunkiem ks. Wojciecha Goryszewskiego.

Zabytki wewnątrz obiektu

  • Chrzcielnica drewniana (XVII/XVIII w.)
  • Prospekt organowy, rokokowy, z (2 poł. XVIII w.)
  • Ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambona, neobarokowe, (koniec XIX w.)

Otoczenie kościoła

Na terenie przykościelnym znajdują się dwa zabytki zarejestrowane pod tym samym co kościół numerem A-608. To drewniana dzwonnica, pochodząca z końca XIX w. oraz drewniany budynek dawnej plebanii. Położony na zachód od kościoła cmentarz rzymskokatolicki został wpisany do rejestru zabytków po numerem A-563.

Położenie na szlakach turystycznych

Obiekt znajduje się na Pętli Ostrołęckiej szlaku Drewniane Skarby Mazowsza. Przed kościołem znajduje się tablica informacyjna, część infrastruktury szlaku.

Ciekawostki

W roku 1890 stary kościół obudowano ścianami nowego budynku i rozebrano stary dopiero wtedy, gdy nowy był już ukończony.


Kościół św. Anny - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.