Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

0

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie – rzymskokatolicka parafia w Częstochowie położona w dekanacie Częstochowa - Podwyższenia Krzyża Świętego w archidiecezji częstochowskiej.

Czytaj dalej

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie – rzymskokatolicka parafia w Częstochowie położona w dekanacie Częstochowa - Podwyższenia Krzyża Świętego w archidiecezji częstochowskiej.

Historia

Parafia ta – początkowo pod wezwaniem św. Rocha – została erygowana 21 czerwca 1925 r. przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i wydzielona w całości z parafii św. Barbary. Wezwanie św. Rocha wzięte było z tytułu kościoła i cmentarza znajdującego się na tym terenie. Parafianie jednak chętniej korzystali z małego kościółka pw. Pana Jezusa Konającego przy Rynku Wieluńskim, niż z kościoła cmentarnego.

Po wybudowaniu nowego kościoła od 1958 r. parafia przybrała obecne wezwanie.

Z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego została wydzielona 1 sierpnia 1944 r. ekspozytura (późniejsza parafia) św. Piotra i Pawła Ap., 3 listopada 1952 r. częściowo ekspozytura Miłosierdzia Bożego i 12 grudnia 1972 r. – parafia św. Franciszka z Asyżu. Pierwotnie funkcje kościoła parafialnego pełnił niewielki, neogotycki kościół pw. Pana Jezusa Konającego wybudowany w 1906 r. staraniem ks. M. Lorentowicza, proboszcza parafii św. Barbary, poszerzony w 1925 r., gdy został zastępczo kościołem parafialnym, staraniem pierwszego proboszcza nowej parafii – ks. Piotra Waśkiewicza.

Nowy kościół parafialny, położony przy skrzyżowaniu ul. Bialskiej i Sikorskiego, wybudowany został w stylu neorenesansowym w latach 1949-56 staraniem ks. Antoniego Mietlińskiego. Poświęcił go biskup Zdzisław Goliński 31 stycznia 1954 r. Kolejni proboszczowie urządzali stopniowo wnętrze. Za ks. Władysława Maciąga – dach kościoła został odciążony z dachówki ceramicznej, a pokryty blachą cynkową.

Ks. Kazimierz Mielczarek w 1989 r. założył dach z blachy miedzianej (poprzednie pokrycie zniszczyły wichury), odnowił wnętrze "małego" kościółka i urządził przedpogrzebową kaplicę przy dzwonnicy, którą biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk poświęcił 14 września 1991 r. pw. NMP Bolesnej. Ks. Zdzisław Gilski uregulował prawo własności posesji przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i kościółku Pana Jezusa Konającego oraz placu plebańskiego o łącznej powierzchni 4952 m².

Jego staraniem dobudowano do kościoła parafialnego krużganki, zabezpieczono fundamenty, rozebrano starą plebanię. Pomalowano wnętrze świątyni (1997). W kościele tym odbyło się 19 września 1994 r. rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Siostry Anieli Róży Godeckiej i przeniesienie 26 marca 1998 r. do specjalnie przygotowanej tam kaplicy jej doczesnych szczątków.

14 września 1998 r. arcybiskup Stanisław Nowak uroczyście poświęcił (konsekrował) kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym też dniu otworzył kaplicę zwaną Golgotą, w której umieszczono relikwie Krzyża św. W roku następnym odbył się w kościele akt intronizacji Chrystusa Króla (14 września 1999). W 1999 r. świątynia otrzymała nowe ogrzewanie (dmuchawa na olej opałowy). Parafia rozpoczęła budowę plebanii w 2001 r.

Proboszczowie

od 1925:

 • ks. Piotr Waśkiewicz (1925-39)
 • ks. Stanisław Ufniarski (1939-45)
 • ks. Antoni Mietliński (1945-59)
 • ks. Augustyn Kańtoch (1959-70)
 • ks. Marian Łosoś (1970-78)
 • ks. Władysław Maciąg (1978-83)
 • ks. Franciszek Dylus (1983-85)
 • ks. Kazimierz Mielczarek (1985-91)
 • ks. Zdzisław Roman Gilski (1991-2007)
 • Ks. Andrzej Parusiński (2007-2010)
 • ks. Andrzej Sobota (2010- )

Kościół obecnie

Parafia liczy ponad 5000 dusz. Została ukończona renowacja organów, oraz remont prezbiterium (renowacja ołtarza soborowego, figur). Zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Remont domu parafialnego dobiega końca, trwają prace wykończeniowe klatki schodowej która zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. Zostały wymienione okna kościoła od strony zewnętrznej, oraz wyznaczono miejsca parkingowe wokół kościoła.

Domy zakonne

Jest ich ponad 20.

 • 1. Bracia Szkolni, kaplica pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
 • 2. SS. Antoninki
 • 3. SS. Córki Maryi – EMAUS 9 (Filles de Marie de Pasche); kaplica pw. NMP Witającej
 • 4. SS. Franciszkanki od Cierpiących; kaplica pw. Miłosierdzia Bożego
 • 5. SS. Honoratki; kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • 7. SS. Józefitki; Zakład Wychowawczy (ul. Bpa Kubiny 10/12); kaplica pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
 • 8. SS. Kanoniczki Ducha Świętego; kaplica pw. Najśw. Serca Pana Jezusa
 • 9. SS. Niepokalanki – CMN, kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • 10. SS. Oblatki, kaplica pw. św. Agnieszki
 • 11. SS. Obliczanki, kaplica pw. NMP Królowej Polski
 • 12. SS. Opatrzności Bożej, kaplica pw. NMP Fatimskiej
 • 13. SS. Samarytanki, kaplica pw. NMP Częstochowskiej
 • 14. SS. Sercanki – CSM, kaplica pw. Najczystszego Serca NMP
 • 15. SS. Służki NMP Niepokalanej; kaplica pw. NMP Jasnogórskiej
 • 16. SS. Szarytki – Dom Opieki Społecznej, kaplica pw. św. Antoniego z Padwy
 • 17. SS. Urszulanki Unii Rzymskiej, kaplica pw. NMP Częstochowskiej
 • 18. SS. Westiarki, kaplica pw. Bł. Honorata Koźmińskiego
 • 19. Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia
 • 20. SS. Serafitki – CMBB, Częstochowa

Teren (ulice)

Augustowska, Bialska (do Okulickiego), Barona, Ciechanowska, Ewy, św. Jadwigi, św. Jana, Jasińskiego, Karkonoska, Krynicka, św. Krzysztofa, bpa Teodora Kubiny, Kujawska, Łódzka (do Okulickiego), 3 Maja, Marconiego, Mazowiecka, Mościckiego, Okulickiego, Aleja Jana Pawła II (nr 124–146), Poleska (od Bialskiej), św. Rocha (do nr 178 i 191), Rynek Wieluński, Sikorskiego, Stara, Wieluńska, Świętokrzyska, Włodawska, Wręczycka (do nr 18 i 19), Wrocławska, Wysockiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego (parzyste do 162), Zgorzelecka, Zakopiańska (parzyste).

Wspólnoty apostolskie

Na terenie parafii działają między innymi:

 • Żywy różaniec
 • Ministranci
 • Oaza młodzieżowa
 • Oaza rodzin
 • Klub seniora
 • Akcja katolicka

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.