Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

0

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny, położony w Łomnicy (gmina Olesno). Świątynia należy do parafii Nawiedzenia NMP w Łomnicy w dekanacie Olesno, diecezji opolskiej.

Czytaj dalej

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny, położony w Łomnicy (gmina Olesno). Świątynia należy do parafii Nawiedzenia NMP w Łomnicy w dekanacie Olesno, diecezji opolskiej.

Historia kościoła

Pierwszy wzmiankowany kościół w Łomnicy powstaje w 1586 roku. Była to budowla drewniana, z dachem typu siodłowego, pokryta gontem. W 1909 roku mieszkańcy rozpoczynają starania o budowę nowej świątyni. 12 czerwca 1916 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego, a 12 maja 1917 roku zakończenie budowy. W między czasie stary kościół zostaje przeniesiony do pobliskich Sowczyc. Nowo powstała świątynia zostaje konsekrowana w 1917 roku przez sufragana wrocławskiego biskupa Karola Augustina i otrzymuje wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W 1937 roku na wieży zawieszono zegar, który działa do dnia dzisiejszego. W 1967 roku założono ogrzewanie centralne, a w 1975 roku, za sprawą ówczesnego proboszcza księdza Władysława Rakoczego, wstawiono elektryczne organy. W 1987 roku kościół wzbogaca się o 2 dzwony:

  • Nawiedzenie Matki Boskiej z napisem "Ecclesie ancile Domimi",
  • św. Józef z napisem "Protector sanctore eclesiae".

Łącznie na wieży kościoła wiszą 4 dzwony. W latach 1992-1994 roku następuje wymiana instalacji elektrycznej oraz odmalowanie wnętrza świątyni.

Architektura i wnętrze kościoła

Kościół jest neobarokowy, orientowany, posiada nawę szerszą niż prezbiterium. Dach wielospadowy, natomiast wieża w kształcie kwadratu, zadaszona jest barokową kopułą zakończoną żelaznym krzyżem. Nad wejściem do świątyni, znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca postać trzymającą krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. Wewnątrz kościół posiada trzy nawy. Wzdłuż naw bocznych, znajdują się stacje drogi krzyżowej oraz okna z witrażami. Świątynia posiada sklepienie kopułowe. W kościele znajdują się trzy barokowe ołtarze, z których główny poświęcony jest św. Katarzynie, prawy Matce Boskiej Łomnickiej (pochodzi z 1917 roku), a lewy Matce Boskiej Bolesnej. Ołtarze ozdobione są dekoracją ornamentalną z płaskorzeźbowymi medalionami w zwieńczeniu, posiadają bogate złocenia.


Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.