Korbielów - Szczyty

Pilsko (słow. Pilsko) – drugi po Babiej Górze co do wysokości szczyt górski w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w Grupie Pilska. Często nazwą Pilsko obejmuje się nie tylko jego główną kulminację (1557 m), w całości leżącą po stronie słowackiej, ale również cały masyw.
Kotarnica (1156 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w północno-wschodniim grzbiecie Romanki, oddzielony od niego przełęcza i wierzchołkiem Majcherkowej (drugi wierzchołek Romanki).
Szlakówka (1092 m) – szczyt w masywie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w bocznym, niskim grzbiecie, który od Skałek (1253 m) opada w północno-wschodnim kierunku do doliny Glinnej. Grzbiet ten oddziela dolinę potoku Buczynka od doliny innego potoku bez nazwy (obydwa są dopływami Glinnej).
Beskid Korbielowski (także Veska, Weska lub Wyska, 955 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim, na głównym grzbiecie karpackim pomiędzy Studentem (935 m) a Beskidem Krzyżowskim (923 m). Od Beskidu Krzyżowskiego oddziela go przełęcz 854 m.
Skałki lub Skałka (1253 m) – szczyt górski w północnym grzbiecie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Grzbiet ten oddziela dolinę potoku Buczynka od doliny potoku Sopotnia. Skałki mają charakter mało wybitnego grzbietu i znajdują się pomiędzy Kopcem (1391 m) a Buczynką (1215 m).
Łabysówka (Łobysówka, Labesówka, Przysłop, 904 m) – szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w dolnej części długiego, północnego grzbietu masywu Pilska biegnącego poprzez Skałki, Buczynkę, Malorkę, Uszczawne Niżne i przełęcz Przysłopy do Łabysówki.
Munczolik lub Sypurzeń (1356 m) – szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są Oravské Beskydy). Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego pomiędzy Kopcem (1391 m) a Przełęczą Cudzichową (ok. 1300 m) oddzielającą go od Palenicy (1343 m).
Góra Pięciu Kopców (1543 m) – niższy wierzchołek Pilska w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie Babia Góra – Trzy Kopce, przez który przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny oddzielający zlewnię Morza Bałtyckiego od Morza Czarnego.
Czarny Groń – szczyt górski w Beskidzie Żywieckim wchodzący w skład masywu Pilska, o wysokości 1122 m n.p.m., położony na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Stoki i szczyt porośnięte lasem świerkowym. Czarny Groń tworzy masyw rozdzielający dolinę potoku Buczynka od doliny potoku Szczyrbok.
Student (także Zimna) – szczyt w Beskidzie Żywieckim o wysokości 935 m. Położony jest na głównym grzbiecie karpackim na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego pomiędzy przełęczą Glinne a Beskidem Krzyżowskim. Znajduje się nad Kobielowem Kamienna. Przez szczyt przebiega granica polsko-słowacka.
Kopiec (1391 m) – mało wybitny szczyt górski w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie nad Halą Miziową, pomiędzy wierzchołkami Góra Pięciu Kopców (1543 m) i Munczolik (1353 m).