Kopalnia Grodziec

0

Kopalnia Węgla Kamiennego "Grodziec" w Będzinie – zakład górniczy czynny w latach 1899-1998, ostatecznie zlikwidowany w 2001 roku. Znajduje się w dzielnicy Grodźcu przy ulicy Barlickiego, w pobliżu granicy administracyjnej z miastem Wojkowice.

Kopalnię tę nazywano "Grodziec II", do czasu likwidacji potocznie zwanej Kopalnią "Grodziec I" ("Maria"). Od 1938 r. Kopalnię "Grodziec II" zaczęto nazywać Kopalnią "Grodziec".

Jest to czwarta grodziecka kopalnia, gdyż dużo wcześniej zlikwidowano trzy inne kopalnie:

 • "Barbara" (założoną w 1823 r.),
 • "Maria" (zwaną często "Grodziec I" powstałą w 1894 r.),
 • "Bory" (uruchomioną w 1917 r.).
Czytaj dalej

Kopalnia Węgla Kamiennego "Grodziec" w Będzinie – zakład górniczy czynny w latach 1899-1998, ostatecznie zlikwidowany w 2001 roku. Znajduje się w dzielnicy Grodźcu przy ulicy Barlickiego, w pobliżu granicy administracyjnej z miastem Wojkowice.

Kopalnię tę nazywano "Grodziec II", do czasu likwidacji potocznie zwanej Kopalnią "Grodziec I" ("Maria"). Od 1938 r. Kopalnię "Grodziec II" zaczęto nazywać Kopalnią "Grodziec".

Jest to czwarta grodziecka kopalnia, gdyż dużo wcześniej zlikwidowano trzy inne kopalnie:

 • "Barbara" (założoną w 1823 r.),
 • "Maria" (zwaną często "Grodziec I" powstałą w 1894 r.),
 • "Bory" (uruchomioną w 1917 r.).

Informacje ogólne

 • uruchomiona 7 czerwca 1899 r.
 • wyjazd ostatniego wozu węgla: 31 grudnia 1998
 • postawiona w stan likwidacji: 1 stycznia 1999
 • zakończenie likwidacji: 2001 r.
 • adres: 42-506 Będzin, ul. Norberta Barlickiego 26.

O zakładzie

Kopalnię uruchomiło 7 czerwca 1899 r. Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych. Początkowo, do 1938 r. miała nazwę "Grodziec II", a potocznie nazywano ją "Grodziec Towarzystwo". W 1936 r. wykupiły ją Zakłady "Solvay" w Polsce.

Kopalnia została zbudowana na nadaniach górniczych Stanisława Ciechanowskiego. Pierwszym dyrektorem kopalni był inż. Stanisław Skarbiński (1856-1925). Obszar górniczy kopalni podzielony jest na cztery bloki tektoniczne: A, B, C i D, przebiegające uskokami będzińsko-wojkowickim i grodzieckim. W kopalni wybierano pokłady grupy 500 i 600, potem 800 i 816 - węgiel energetyczny typ 31,2. W historii kopalni było siedem szybów głębinowych. Eksploatowane pokłady węgla charakteryzowały się naturalnymi zagrożeniami górniczymi: niebezpieczeństwo wybuchu pyłu węglowego, skłonność węgla do samozapłonu, zagrożenie metanowe. Zasoby operatywne przewidziane do wydobycia do 2010 r. wynoszą 15,2 mln ton.

Po wojnie już 7 lutego 1945 r. (po wyzwoleniu spod okupacji), Kopalnia "Grodziec" wysłała pierwszy 44-wagonowy pociąg węgla do odbudowywanej Warszawy.

Rekonstrukcja kopalni

W latach 70. kierownictwo kopalni wspólnie z Dąbrowskim Zjednoczeniem PW opracowało założenie rekonstrukcji kopalni. Jej końcowym efektem miał być wzrost wydobycia do 4000 t/d. z jednoczesnym obniżeniem kosztów produkcji i podniesieniem rentowności kopalni. Zaprojektowany wzrost wydobycia pociągał za sobą konieczność modernizacji transportu pionowego, polegającej m.in. na zabudowaniu urządzenia skipowego w przedziale zachodnim szybu 1 w miejsce istniejących klatek 3-piętrowych, a także przystosowanie szybu 2 do prowadzenia regularnej jazdy ludzi oraz przejście z wydobyciem na jeden poziom.

Ratownictwo górnicze

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego dla kopalni węgla w Zagłębiu Dąbrowskim została powołana w 1910 r. przez Radę Zjazdu Przemysłowców Górniczych Królestwa Polskiego w Dąbrowie.

Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego w Kopalni "Grodziec" powstała prawdopodobnie w 1920 r. i ma długą tradycję uczestnictwa w akcjach ratowniczych, także w sąsiednich kopalniach. Organizacyjnie KSRG podlega Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Sosnowcu.

Od lat 70. XX w. na każdej zmianie utrzymywane jest na dole pogotowie ratownicze, najpierw po jednym, a później po dwa zastępy ratowników. Pogotowie ratownicze KSRG uczestniczy w zwalczaniu i profilaktyce pożarowej, wodnej oraz zawałowej. Pierwszym nieoficjalnym kierownikiem KSRG został Antoni Skowronek, który podjął pracę w Kopalni "Grodziec" w 1921 r., a kierownikiem KSRG był od 1922 r. do 1939 r.

Mecenat kopalni

Kopalnia "Grodziec" sponsorowała:

 • Klub Tenisowy w Grodźcu (powst. w latach 20. XX wieku)
 • Motorowy Klub Sportowy w Grodźcu (powst. 1948 - 1956)
 • RKS Grodziec (zał. 1945)

Kopalnia Grodziec - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.