Jezioro Witobelskie

0

Jezioro Witobelskie - jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew. Jest to jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Poznańskim, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Linia brzegowa słabo rozwinięta, brzegi wysokie, miejscami porośnięte lasem. Przy południowym krańcu jeziora wieś Łódź. Przez jezioro przepływa Samica Stęszewska.

Czytaj dalej

Jezioro Witobelskie - jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew. Jest to jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Poznańskim, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Linia brzegowa słabo rozwinięta, brzegi wysokie, miejscami porośnięte lasem. Przy południowym krańcu jeziora wieś Łódź. Przez jezioro przepływa Samica Stęszewska.

Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 100,0 ha przez 105,0 ha do 105,9 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 64,4 m n.p.m. lub 64,8 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 3,4 m, natomiast głębokość maksymalna 5,4 m. Objętość jeziora według różnych źródeł wynosi od 3477,3 tys. m³ do 5579,0 tys. m³. Powierzchnia zlewni obejmuje 4302,5 ha. Długość linii brzegowej to 5400 m.

W oparciu o badania przeprowadzone w 2005 roku wody jeziora zaliczono do wód pozaklasowych i III kategorii podatności na degradację.


Jezioro Witobelskie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.