Grudziądz - Architektura

Strony

Ratusz w Grudziądzu - ratusz miejski w Grudziądzu, znajdujący się w budynku dawnego kolegium jezuickiego.
Zamek krzyżacki w Grudziądzu – założony w XIII w., od 1466 r. siedziba starostów królewskich, niezachowany. Przypuszcza się, że piastowski pograniczny gród obronny w Grudziądzu istniejący już przynajmniej w 1065 r., w 1222 r. został po raz kolejny zniszczony wskutek najazdów Prusów.
Bazylika kolegiacka św. Mikołaja w Grudziądzu – pierwotnie kościół parafialny (fara), od 1992 r. kolegiata, od 2010 r. nosi również tytuł bazyliki mniejszej. Świątynia pełni rolę sanktuarium maryjnego związanego z kultem obrazu Matki Bożej Łaskawej.
Pomnik Żołnierza Polskiego w Grudziądzu, zwany również Pomnikiem Niepodległości.
Pomnik ułana z dziewczyną w Grudziądzu - zwany również "Ułan i dziewczyna", to rzeźba na Starym Mieście, odsłonięta na koronie muru schodów, prowadzących z ul. Spichrzowej na Błonia Nadwiślańskie, u zbiegu z ul. Ratuszową, w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza, fary i zabytkowych spichrzów.
Grudziądz, Józefa Wybickiego 10-22
Kościół i klasztor reformatów w Grudziądzu przy ul. Wybickiego, obecnie więzienie.
Grudziądz, Legionów 2/12
Gmach dawnego Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu - obecnie siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego
Grudziądz, Henryka Sienkiewicza 27
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu – publiczna szkoła średnia.

Strony