Gmina Ślemień - Atrakcje

Strony

Kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela – kościół parafialny w Ślemieniu.
Rezerwat Madohora - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, obejmuje partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały (Madahora). Rezerwat leży na terenie gmin: Ślemień (województwo śląskie) i Andrychów (województwo małopolskie).
Przełęcz Przydawki lub Pod Dębami (557 m) – przełęcz pomiędzy szczytem Pietrasowej (814 m), a niskim i bezleśnym wzniesieniem Kocońskiej Góry (591 m). Położona jest na terenie Bramy Kocońskiej, oddzielającej Beskid Mały od Pasma Pewelskiego. Leży na dziale wodnym pomiędzy Sołą a Skawą.
Grota Komonieckiego – jaskinia we wschodniej części Beskidu Małego, w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Leży na wysokości około 700 m n.p.m.
Jasna Górka – sanktuarium Matki Bożej w Ślemieniu, w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu.
Wajdów Groń (677 m) – wzgórze w północno-wschodniej części Pasma Pewelskiego, znajdujące się w nim pomiędzy Groniem (687 m) a Palenicą (624 m). Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Makowskiego.
Smrekowica (885 m n.p.m.) - szczyt górski w głównym grzbiecie wschodniej części Beskidu Małego, w pobliżu Łamanej Skały. Administracyjnie leży na granicy miejscowości: Las, Targoszów i Rzyki.
Pietrasowa (814 m) – zalesiony szczyt w południowej części Beskidu Małego). Jego stoki opadają: południowe – ku Bramie Kocońskiej, Przełęczy Przydawki i Ślemieniowi, zaś północne – ku Przełęczy Przystopek.
Łamana Skała (Madohora, 929 m n.p.m.) – drugi co do wysokości (po Czuplu) szczyt Beskidu Małego, najwyższy w Beskidzie Andrychowskim.
Przełęcz Kocońska (561 m)– przełęcz pomiędzy szczytami Kocońskiej Góry (562 m) oraz Matysiaków Gronia (680 m). Stanowi południowe obniżenie Bramy Kocońskiej, oddzielającej Beskid Mały od Pasma Pewelsko-Ślemieńskiego. Leży na dziale wodnym pomiędzy Sołą a Skawą.
Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu.
Czarna Góra – zalesiony szczyt w południowo-zachodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 808 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Sikorówka, zaś północne i wschodnie - ku wsi Targoszów.
Wielki Gibasów Groń – szczyt we Beskidzie Andrychowskim (Beskid Mały) o wysokości 898 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Kocierka, południowe - ku Przełęczy Przystopek, zaś zachodnie - ku dolinie potoku Kocońka.
Na Beskidzie – szczyt o wysokości 863 m n.p.m. w Beskidzie Małym.
Młada Hora – zalesiony szczyt w Beskidzie Andrychowskim (Beskid Mały) o wysokości 872 m n.p.m. Jego stoki opadają: północno-zachodnie – ku dolinie potoku Kocierka, zaś południowo-wschodnie – ku wsi Las.
Potrójna (Czarny Groń) (884 m n.p.m.) - szczyt górski w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego). W rejonie Potrójnej znajdują się rozległe hale - punkty widokowe oraz kapliczka pasterska.
Sołówka – zalesiony szczyt w centralnej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 769 m n.p.m. Jego południowe i zachodnie stoki opadają ku dolinie potoku Kocierka.
Zdziebel (628 m) – szczyt w południowo-wschodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w południowo-wschodnim grzbiecie Smrekowicy (885 m), który poprzez Czarną Górę (808 m) i Zdziebel opada do doliny Kocońki w Kukowie.

Strony