Gmina Ścinawa - Architektura

Pałac w Zaborowie – wybudowany w XVIII w. w Zaborowie.
Pałac w Ręszowie – wybudowany w 1787 r. w Ręszowie.
Pałac w Dziesławiu – wybudowany w XVIII w. w Dziesławiu.
Pałac w Dziewinie – wybudowany w latach 1558-1566 w Dziewinie.
Pałac w Dłużycach - wybudowany w XVII w. w Dłużycach.