Gmina Mirsk - Atrakcje

Strony

Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Grudzy – parafia rzymskokatolicka w dekanacie Gryfów Śląski w diecezji legnickiej. Jej proboszczem jest ks. mgr Robert Kocjan. Erygowana w 1401.
Mirsk, Kościelna 12
Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Mirsku znajduje się w dekanacie gryfowskim w diecezji Legnickiej. Jej proboszczem jest ks. Zbigniew Radziwołek. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Erygowana 2 stycznia 1301. Mieści się przy ulicy Kościelnej.
Parafia św. Barbary w Rębiszowie – parafia rzymskokatolicka w dekanacie Gryfów Śląski w diecezji legnickiej. Jej proboszczem jest ks. mgr Zbigniew Pacyniak. Erygowana w 1972.
Mirsk, Plac Wolności 39
Ratusz w Mirsku - został wzniesiony w latach 1794-1796 przy wykorzystaniu wieży z poprzedniego ratusza. W wieku XIX ratusz został rozbudowany, obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
Parafia św. Michała Archanioła w Giebułtowie – parafia rzymskokatolicka w dekanacie Gryfów Śląski w diecezji legnickiej. Jej proboszczem jest ks. Werner Macha. Erygowana w 1972.
Pałac w Giebułtowie – wybudowany w 1665 r. w Giebułtowie.
Kufel (niem. Seidelberg, 589 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Górach Izerskich. Wzniesienie w zachodniej części Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich. Wyrasta z bocznego ramienia, odchodzącego ku północy od Dłużca.
Wygorzel (niem. Brand-Berg, 518 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, na Pogórzu Izerskim.
Rębinka (niem., Schwartze Berg, 435 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, na Pogórzu Izerskim.
Hucianka (niem. Hüttenhübel, 548 m n.p.m.) – zalesiony szczyt w północnej części Gór Izerskich. Hucianka położona jest w północnej części Grzbietu Kamienickiego, w bocznym ramieniu odchodzącym od Kowalówki ku północy. Jest najdalej na północ położonym wzniesieniem Gór Izerskich.
Barwna Góra (niem. Farbenberg, ok. 720 m n.p.m.) – wzniesienie, a raczej załamanie stoku, w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Górach Izerskich.
Kamienica (niem. Kemnitzberg, 973 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich w Sudetach Zachodnich.
Dłużec (niem. Langeberg, Langerberg, 867 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Górach Izerskich.

Strony