Gmina Głuszyca - Szczyty

Strony

Rogowiec - szczyt o wysokości 870 m n.p.m. w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w paśmie Gór Suchych.
Gomulnik Mały (niem. Schindel Berg) (807 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w środkowej części pasma Gór Suchych.
Jeleniec – wzniesienie (902 m n.p.m.) w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych.
Klin (866 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych.
Gomulnik (niem. Schindelberg) (826 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w środkowej części pasma Gór Suchych.
Czarnek - szczyt o wysokości 868 m n.p.m. w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w paśmie Gór Suchych.
Jałowiec (niem. Jãgerbãnke, 751 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Wałbrzyskich, w pasmie Gór Czarnych.
Ruprechticki Szpiczak (czes. Ruprechtický Špičák, 880 m n.p.m.) — szczyt w Czechach w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych.
Waligóra (niem. Heidelberg, 936 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór Suchych i całych Gór Kamiennych; leży, odpowiednio, w ich północnej i środkowej części. Jest jedną z najwyższych gór Sudetów Środkowych.
Warzęcha (niem. Lőffelberg lub Lőffel Berg) (793 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w północnej części pasma Gór Suchych.
Osówka (niem. Säuferhöhen, 716 m n.p.m.) – góra w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich. Wzniesienie położone w północno-zachodniej części Gór Sowich, w niewielkim grzbiecie masywu Włodarza, na południowy wschód od miejscowości Głuszyca.
Sajdak (niem. Donnerberg, Kachler Berg, Köhler-Berg, Köhlerberg, 586 m n.p.m.) – wzniesienie, w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Wałbrzyskich, w paśmie Gór Czarnych.
Turzyna (895 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych.
Czarnoch (733 m n.p.m.) (niem. Schwarzer Berg) – góra graniczna w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach, w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych.
Ostoja (753 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w środkowej części pasma Gór Suchych.
Płoniec (niem. Plautzenberg lub Plautzen Berg, cz. Hraniční vrch) (771 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w środkowej części pasma Gór Suchych.
Granicznik (niem. Grenzberg lub Grenz Berg) (801 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w środkowej części pasma Gór Suchych.
Kościelec (niem. Hűttenberg, cz. Čertův vrch) (802 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w środkowej części pasma Gór Suchych.
Bukowa Góra (734 m n.p.m.) (niem. Stein Hűgel lub Buchen-Berg lub Langer Berg, cz. Jedlový vrch) – góra graniczna w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach, w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych.
Kopiniec (706 m n.p.m.) (cze. Kropiwiec, niem. Stein Hűgel, Steinhűgel lub Brods Berg) – góra graniczna w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach, w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych.

Strony