Gmina Bystrzyca Kłodzka - Dwory

Dwór w Idzikowie (niem.: Oberhof Kieslingswalde) - zabytkowy renesansowo-barokowy dwór w Idzikowie na ziemi kłodzkiej z 2 połowy XV wieku. Obecnie w ruinie.
Dwór Górny w Starej Łomnicy – wybudowany pod koniec XVI w. w Starej Łomnicy.
Dwór Raczyn w Gorzanowie (niem.: Ratschinhof bei Grafenort) – zabytkowy dwór w Gorzanowie z XVI wieku, uznawany za jeden z najpiękniejszych przykładów późnorenesansowej architektury dworskiej na ziemi kłodzkiej. Obecnie w ruinie.
Gorzanów, Bystrzycka 8
Dwór Muszyn w Gorzanowie - XVI-wieczny, zabytkowy dwór w Gorzanowie należący dawniej do rodu von Moschen.
Dwór Środkowy w Starej Łomnicy – wybudowany w drugiej połowie XVI w. w Starej Łomnicy.
Dwór w Nowym Waliszowie – wybudowany w drugiej połowie XVI w. w Nowym Waliszowie.
Dwór Dolny w Starej Łomnicy – wybudowany pod koniec XVI w. w Starej Łomnicy.