Gliwice - Place

4
Rynek w Gliwicach − rynek znajduje się w centrum Gliwic i ma wymiary około 75 x 75 metrów.