Dolnośląskie - Bramy

Strony

Baszta Strzegomska wraz z przylegającymi zabudowaniami dawnego kościoła św. Barbary to zespół zabytkowy mieszczący się w Świdnicy. Zespół kościoła wraz z basztą strzegomską mieści się przy ul. Basztowej 2. Jest to dawna kaplica połączona z basteją Bramy Strzegomskiej z 1750 roku.
Baszta Głogowska (niem. Pulverturm, Glogauer Torturm[potrzebne źródło]) – budowla gotycka z połowy XIV wieku w Lubinie usytuowana w północno-zachodniej części rynku.
Kłodzko, Plac Kościelny 1
Brama z grupą rzeźbiarską w Kłodzku – pochodząca z 1703 roku barokowa brama z figurami świętych.
Brama Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej – pochodząca z XIV wieku warowna brama, będąca elementem średniowiecznych murów obronnych miasta.

Strony