Boguszów-Gorce - Szczyty

Chełmiec (niem. Hochwald) – szczyt górski o wysokości 851 m n.p.m., wchodzący w skład Masywu Chełmca, będący wzniesieniem Gór Wałbrzyskich (Sudety Środkowe), wznoszącym się bezpośrednio nad Wałbrzychem. Zbudowany z permskich porfirów.
Chełmiec Mały (niem. Kleine Hoch-Berg, Klein Hochwald, 776 m n.p.m.) – szczyt górski w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Wałbrzyskich. Wzniesienie położone jest na zachód od centrum Wałbrzycha, w środkowej części Gór Wałbrzyskich, w Masywie Chełmca.
Mniszek (niem. Hoch-Berg) – szczyt górski (711 i 704 m n.p.m.) w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Wałbrzyskich.