Białystok - Rozrywka

Białystok, Centrum, Adama Mickiewicza 2/2b
Pałac Branickich – zabytkowy pałac w Białymstoku, jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w stylu późnobarokowym określany mianem „Wersalu Podlasia”, „Wersalem Północy”, a także „Polskim Wersalem”. Początki pałacu sięgają XVI wieku.
Muzeum Historyczne w Białymstoku wchodzi w skład Muzeum Podlaskiego. Placówka posiada bogate zbiory archiwaliów i ikonografii, ilustrujących przeszłość Białegostoku i Podlasia, a także szereg zabytków kultury mieszczańskiej, szczególni z zakresu rzemiosła użytkowego.
Białystok, Świętojańska 17
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – muzeum biograficzne Alfonsa Karnego, znajdujące się w zabytkowej drewnianej willi gen. von Driesena.
Białystok, Rynek Kościuszki 10
Telefon: +48857421440
Muzeum Podlaskie w Białymstoku – największa placówka muzealna województwa podlaskiego.
Centrum im. Ludwika Zamenhofa – miejska instytucja kultury utworzona w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku z okazji organizacji w mieście w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2009 roku 94. Światowego Kongresu Esperanto.
Białystok, Elektryczna 12
Telefon: +48857499196
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – białostocki teatr dramatyczny, założony w 1938 roku. Teatr położony jest na terenie parku Księcia J. Poniatowskiego przy ul. Elektrycznej 12.
Białystok, Węglowa 8
Muzeum Motoryzacji i Techniki – muzeum w Białymstoku powstałe z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro". Mieści się na tzw. Węglówce (ul. Węglowa 8), w byłym wojskowym magazynie o powierzchni 800 m².